Ulkoistettu etätiimi Intiassa

Kustannustehokas etätiimi

Ulkoistettu, ulkomailla toimiva ohjelmistokehityksen etätiimi on kustannustehokas ja nopeasti tuotantoon otettava ratkaisu. Tarjolla on eri puolilla maailmaa toimivia, eri kokoisia yrityksiä, jotka tarjoavat omista osaajistaan rakennettavia tiimejä. Tiimejä on tarjolla erityisesti Intiassa, mutta myös Itä-Euroopassa Puolassa, Romaniassa ja jopa Ukrainassa. Etänä voi sujuvasti työskennellä esim. Scrum-tiimi

Monien suurten kansainvälisten IT-toimittajien toimintamallissa ulkoistuskumppanin tiiminvetäjä työskentelee Suomessa lähellä asiakasta ja loput tiimistä ulkomailla. Asiakkaan ja ulkoistuskumppanin välinen viestintä tehostuu huomattavasti ja kulttuurieroista johtuvat haasteet saadaan ratkaistua tinkimättä kustannuseduista.

ICT DIRECTin työntekijät katsovat kannettavalta tietokoneelta ja yksi heistä osoittaa näyttöä

ICT DIRECTin ulkoistusmalli

Kokoamme ohjelmistotiimiin projektikohtaisesti parhaat mahdolliset tekijät Intian 5 miljoonan koodaajan markkinoilta. Suorahaemme potentiaaliset talentit osaamistarpeiden mukaan. Asiakas haastattelee ehdokkaat ja valitsee sopivimmat omaan projektiinsa. Valitut tiimiläiset työskentelevät ICT DIRECT Indian palkkalistalla. Me huolehdimme työtiloista, palkanmaksusta, työterveydestä, työnjohdosta Intiassa ja hallinnollisista asioista. Asiakas saa aina nimetyn suomalaisen yhteyshenkilön. 

Ulkoistettu tiimi on kustannustehokas ja nopeasti toteutettava vaihtoehto. Sujuvan yhteistyön varmistamiseksi järjestämme tarvittaessa kulttuurivalmennuksen sekä Intian tiimille että asiakasyrityksen Suomessa toimivalle henkilöstölle. Kumppaninasi me autamme välttämään virheet ja saamaan etätiimistä kaiken hyödyn irti!