4 vinkkiä ohjelmistokehittäjien palkkaamiseen

Olemme varmasti kaikki enemmän tai vähemmän tietoisia siitä, että ohjelmistoalalla työllisyystilanne on erittäin hyvä. Liiankin hyvä, jos tilastoihin on luottamista. Tällä hetkellä alalta puuttuu arvoilta 8000 yliopistotasoista ohjelmistokehittäjää. Heitä valmistuu kuitenkin vuosittain vain reilu 1000. Tämä luo siis alalle osaajapulan. Kuitenkin työpaikkailmoituksia ilmestyy joka päivä lisää. Koska osaajia ei riitä kaikille, on pakko yrittää houkutella osaajat muilta yrityksiltä itselleen. Listasimme alle meidän sekä Stack Overflown tutkimuksen tekemiin huomioihin perustuvat neljä tapaa, joilla houkutella parhaat osaajat.

Stack Overflow on varmasti monelle IT-alan toimijalle tuttu sivusto. Stack Overflow on foorumi kehittäjille, jossa he voivat kysyä ohjelmistokehitykseen liittyviä kysymyksiä ja saada niihin vastauksia muilta käyttäjiltä.

Stack Overflow on nyt tehnyt tutkimuksen ohjelmistoalan työllisyystilanteesta. Tutkimuksessa kysyttiin muun muassa sitä, mikä saa kehittäjän vaihtamaan työpaikkaa, ja minkälainen prosessi tai yhteydenottotapa on mieluisin. Tutkimukseen vastasi yli 100 000 ohjelmisto kehittäjää ympäri maailmaa.

Tutkimukseen vastanneista yli 50 % on erittäin tai kohtalaisen tyytyväisiä nykyiseen työtehtäväänsä. Sen lisäksi 60 % vastanneista ei etsi uutta työpaikkaa. Kuitenkin tutkimuksen mukaan noin 50 % ovat vaihtaneet työpaikkaa viimeisen vuoden sisällä. Tämä siis tarkoittanee sitä, että kehittäjät ovat kiinnostuneita uusista haasteista, mutta kysymys onkin sitten miten saamme heidät kiinnostumaan juuri meidän avoimesta tehtävästä?

1. Luo ehdokkaalle mahdollisimman mukavat oltavat

On tärkeä muistaa mitkä yhteydenottotavat ovat mieluisimmat ehdokkaille. Olemme huomanneet että saamme huomattavasti enemmän irti ehdokkaista jos pääsemme keskustelemaan heidän kanssaan puhelimitse. On kuitenkin muistettava että kaikki ei ehkä pidä puhelimessa puhumisesta tai ovat muuten vaikeasti tavoiteltavissa puhelimitse. Tämä on hyvä ottaa huomioon jo heti ensimmäisessä kontaktissa. Pyrimme omassa toiminnassamme toimimaan siten, että ehdokas tuntee olonsa mahdollisimman mukavaksi. Stack Overflown tutkimuksessa käy ilmi että noin 65% vastanneista suosii henkilökohtaista sähköpostia kontaktointiin. Kannattanee siis kysyä ensimmäisen puhelun tai viestin yhteydessä miten ehdokas haluaa että häneen ollaan yhteydessä tulevaisuudessa. Näin ehdokas tuntee olonsa mahdollisimman mukavaksi ja hän kokee että hänen toiveensa on otettu huomioon, jolloin hän saattaa helpommin lähteä prosessiin mukaan.

2. Tee prosessista mahdollisimman ketterä

Tutkimuksessa kysyttiin mitkä osat työnhakuprosessia ovat kehittäjien mielestä rasittavimmat tai ärsyttävimmät. Yleisemmät vastaukset liittyivät haastatteluun ja prosessin hitauteen. Koska suuri osa kehittäjistä ovat jo lähtökohtaisesti tyytyväisiä nykyiseen työhönsä, hänellä ei ole polttavaa tarvetta vaihtaa työpaikkaa. Jos ehdokas kokee että prosessi vie häneltä turhaa aikaa ja energiaa, kynnys jäädä pois prosessista madaltuu huomattavasti.

Me ICT Directillä olemme hyvällä tuloksella saaneet kehittäjän positiot täytettyä, ja pyrimme aina luomaan mahdollisimman ketterän ja mukavan prosessin, asiakkaan toiveita kuunnellen. Olemme huomanneet, että jos haku alkaa venymään ja paikan täyttäminen on osoittautunut tavallista hankalammaksi, kannattaa lähteä miettimään prosessin eri mutkia, ja miten ne voisi mahdollisesti suoristaa. Kun olemme helpottaneet prosessia, on kiinnostuneiden ehdokkaiden huomattavasti helpompi lähteä mukaan prosessiin, ja olemme sen myötä saaneet paikan täytettyä nopeasti.

3. Tuo kaikki oleellinen esille heti kättelyssä

Kun uutta uramahdollisuutta esittelee kehittäjälle, tulee olla tiedossa vähintään seuraavat asiat: palkkahaitari, lisätietoja yrityksestä sekä tehtävästä, ja miksi juuri tämä tehtävä olisi hänelle sopiva. Käymme lisäksi asiakkaan kanssa ennen toimeksiannon käynnistämistä tarkkaan läpi millä asioilla lähdemme myymään tehtävää osaajille. Läpinäkyvyys sekä realistiset lupaukset ovat erittäin tärkeitä tässä vaiheessa.

 4. Luo etuja joilla erottut joukosta

Tutkimuksen mukaan palkka ja muut edut ovat tärkeimpiä asioita jotka vaikuttavat kehittäjän päätökseen. Palkka sekä kattava sairasvakuutus ovat kaikista eduista, suurimmalle osalle vastaajista, ne tärkeimmät. Nämä alkavat olla kuitenkin jo aika monella yrityksellä kunnossa, joten on tärkeä myös luoda jotain muita etuja, joilla houkutella parhaat osaajat. Näitä ovat esimerkiksi mukavat toimistotilat, etätyömahdollisuus, virkistyspäivät ja muut epäsuorat edut.

Jos näidenkään vinkkien jälkeen kehittäjien houkutteleminen omaan remmiin vaikuttaa haastavalta, kannattaa olla meihin yhteydessä. Vaikeasti täytettävät positiot ovat meille tuttuja, ja olemme vuosien varrella löytäneet toimivat keinot niiden täyttämiseen. Yhteystietomme löydät täältä >>