Anna rakkaudelle tilaisuus – yrityskulttuuri ratkaisee

Takaisin artikkeleihin. Julkaisija 19.9.15

Kokemus ja tekninen osaaminen! Nälkäinen asenne!

Niitä tuijotetaan varsinkin IT-rekrytoinneissa. Välttämättömät kompetenssit pitää tietysti ollakin hyppysissä. Hommat pitää saada tehdyksi. Ja motivaatio kunnossa, jotta työntekijä pistää parastaan.

Mutta:

Uudella työntekijällä on aloittaessaan suuret odotukset ja palava into uuteen tehtävään. Jos palkattu, taitava osaaja ei tunne oloaan kotoisaksi, motivaatio lopahtaa pian. Tulee paha olo. Hän alkaa katsella uusia haasteita ja työsuhde päättyy jo ennen aikojaan. Rekrytointiprosessi alkaa uudelleen alusta. Työntekijä ei sopinut yrityksen kulttuuriin.

Mitä kulttuurinen yhteensopivuus tarkoittaa?

Sen määrittämiseen on useitakin toinen toistaan hienompia lähestymistapoja. Yksinkertaistettuna yrityselämässä kulttuurisella yhteensopivuudella tarkoitetaan sitä, kuinka työntekijä mukautuu yrityksen arvoihin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Miten työntekijän sopeutuu yrityksen kollektiiviseen käyttäytymiseen.

Yrityskulttuuri on liima, joka pitää organisaation kasassa. Niinpä on luonnollista, että kulttuurinen yhteensopivuus pitäisi olla avaintekijöitä arvioitaessa hakijan sopivuutta tehtävään. Yhdysvaltalaisten tutkimusten mukaan huono yhteensopivuus voi maksaa yritykselle 50-60% työntekijän vuosipalkasta (Society for Human Resource Management, SHRM).

Ennen kuin kulttuurista yhteensopivuutta voidaan arvioida, organisaation oma kulttuuri täytyy määrittää ja dokumentoida. Kun se on tehty, voidaan työntekijän kulttuurisia ominaisuuksia vertaamalla ennustaa, kuinka yrityksen ja työntekijän yhteiselo tulee sujumaan saman katon alla.

Tutkimustulosten mukaan työntekijän sopiminen yrityksen kulttuuriin

 • johtaa parempaan työtyytyväisyyteen,
 • sitoutumiseen työhön,
 • parempiin työsuorituksiin ja
 • työntekijä pysyy pidempään organisaatiossa.

Esimerkki kahdesta erilaisesta ICT-alan toimistokulttuurista:

Yritys A:

 • Tilat ovat avokonttoreja, jotta kommunikointi olisi helppoa. Pukeutumiskoodi on epämuodollinen. Useimmat pukeutuvat paitoihin ja farkkuihin. Ilmapiiri on rento. Projektit tehdään tiimityönä.

Yritys B:

 • Tilat ovat ns. koppikonttoreja tai henkilökohtaiset työpisteet on eristetty toisistaan korkeilla sermeillä helpottaen keskittymistä vaativan työn tekemistä. Vallitsevana pukukoodina on ns. business-look. Ihmiset työskentelevät projekteissa tehden omaa osuuttaan itsekseen.

Vaikka useimpien yritysten toimistoympäristö asettuukin johonkin näiden kahden ääripään välimaastoon, samalla alalla toimivien kilpailijoiden toimintaympäristö voi olla hyvinkin erilainen. Jos silloin palkataan omaa tilaa kaipaava työntekijä yritykseen A, työtoverit eivät koe häntä tiimipelaajaksi. Uusi työntekijä ahdistuu, kun ei kuule edes omia ajatuksiaan. Väärä persoonatyyppi yritykseen B ja hän tuntee olonsa yksinäiseksi, kun ei saa tarvitsemaansa tukea työtovereiltaan.

Tutkimusten mukaan hyvin organisaation kulttuuriin sopivat työntekijät

 • samaistuvat työpaikkaansa,
 • sitoutuvat vahvemmin työhönsä,
 • antavat paremmat arvosanat työtyytyväisyyskyselyissä ja
 • pysyvät pitempään organisaatiossa.

Rekrytoijan pitäisi siis ottaa työntekijäkandidaatin kulttuurinen yhteensopivuus valintakriteeriksi kompetenssien lisäksi.

Seuraavassa muutama kysymys hakijalle, joilla voi arvioida yhteensopivuutta:

Miksi haluaisit työskennellä juuri meillä? Millainen on mielestäsi ideaalinen työpaikka?

 • Vastaukset paljastavat, onko hakijan mielikuva yrityksestämme oikea ja mitä hän todella haluaa.

Kuvaile paras esimies, joka sinulla on ollut?

 • Vastauksesta voi päätellä, minkälaisessa johtamiskulttuurissa hakija viihtyy. Jos hänen suosikkiesimiehensä on antanut vapaat kädet eikä ole puuttunut tekemisiin, jatkuvaa ja suoraa palautetta suosiva yrityskulttuuri ei todennäköisesti ole hakijalle paras paikka.

Mistä pidät eniten nykyisissä työtovereissasi?

 • Vastaus kertoo millaisia ihmissuhteita hakija mieluiten solmii työkavereiden kanssa. Jos hän kertoo arvostavansa kollegoissa eniten osaamista, hänen ihmissuhteensakin pysyvät todennäköisimmin ammatillisella tasolla.

Nykyään peräänkuulutetaan, että työntekijällä pitää olla intohimo työtään kohtaan. Osaaminen jää hyödyntämättä, jos mieli ei ole täysillä mukana. Rekrytoijan tehtävä on varmistaa, että palo voi ylipäätään syntyä. Anna rakkaudelle tilaisuus syttyä!