Mitä Data Scientistin rekrytoinnissa tulee huomioida?

Data Scientistin rekrytoinnissa olennaista on tarkan tarpeen ja työnkuvan määrittely, kaikista potentiaalisimpien Data Scientist -ehdokkaiden löytäminen, tunnistaminen ja houkutteleminen sekä heidän osaamisensa testaaminen ja arvioiminen.

Mistä tunnistaa potentiaalisen Data Scientistin?

Minkälainen kokonaisuus sinun mieleesi piirtyy sanaparista Data Scientist? Näetkö menneen ajan raportointien tekemisen parissa työskentelevän kaverin vai tulevaisuuden ennustamiseen, ennakointiin ja näkymiin katseensa kääntäneen henkilön – tai jotakin tältä väliltä?

Data Scientistin nimike pitää sisällään monia erilaisia variaatioita maailmanlaajuisesti ja yhtiökohtaisesti. Skaala on laaja teknisen prosessin toimenpiteistä ja koneoppimisesta tuotantoläheiseen ja toiminnalliseen prosessiin, asiakaspalveluun ja markkinointiin sekä kaikkea tältä väliltä. Rekrytoinnin ensimmäisenä tehtävänä onkin selvittää ja määritellä, mitä
haussa oleva Data Scientist tulee konkreettisesti tekemään juuri kyseisessä yhtiössä ja tehtävässä.

Hyvä Data Scientist on äärettömän utelias sekä uusista asioista kiinnostunut dataan ja numeroihin suuntautunut matemaatikko. Kaikki perustuu uteliaisuuteen: hyvä Data Scientist kyseenalaistaa sen, onko hänelle annettu kaikki olemassa oleva data, jotta hän voi poimia siitä relevantit asiat itse. Keskiössä on tarjota Data Scientistille selkeä tavoite – hyvä Data Scientist tekee numeroilla mitä tahansa löytääkseen keinon sen saavuttamiseen.

Erittäin kilpailtujen Senior Data Scientistien rekrytointi tapahtuu tehokkaimmin suorahaun eli Headhuntingin avulla, kun taas Juniorien osalta perinteinen rekrytointiprosessi toimii hyvin. Keskiössä on Data Scientistin tehtävän kehitysprosessin tunteminen, jotta voidaan erottaa
nousevat tähdet ja tulevaisuuden helmet taipaleen alkupäästä lähtien. Haasteena kilpailun keskellä on erottua edukseen työnantajakuvan sekä kiinnostavien projektien ja tulevaisuuden näkymien osalta, sillä parhailla osaajilla on varaa valita.

Varmuutta ja tehokkuutta Data Scientistin rekrytointiin osaamisen testaamisella

Data Scientistin osaamisen testaaminen antaa varmuutta ja tehokkuutta rekrytointiin sekä hyvää suuntaa siitä, onko hakijalla ensiarvoisen tärkeässä asemassa oleva taito hallita kokonaisuus: ymmärtää sekä datan käsittelyä että ennustemallien ja erilaisten ratkaisujen käsittelyä. Tekniikan taustalla ovat aina matemaattiset mallit, joita toteutetaan erilaisilla työkaluilla – koodin taso kertoo kaiken osaamisesta.

Meillä ICT DIRECT:illä Headhuntingin myötä kaikki kiinnostuksensa osoittaneet Data Scientist -hakijat pyydetään testiin rekrytointiprosessin alkuvaiheessa samalla, kun heitä pyydetään toimittamaan CV. Testeillä testataan paitsi teknistä osaamista, myös motivaatiota, sillä osallistumiseen on hyvä varata noin 1–1,5 tuntia aikaa. Meillä on käytössämme monikäyttöinen testausalusta Filtered, joka tarjoaa mahdollisuuden eri tasoisten testien tekemiseen, joiden avulla voidaan testata osaamista erikseen perustasolta vaativampiin tasoihin sekä datan käsittelyn että mallien optimoinnin osalta.

Filteredin avulla voidaan teknisten testien lisäksi laittaa mukaan yhtiökohtaisesti omat haastattelukysymykset sekä varmistaa se, että kukin hakija on varmasti osannut tehdä kaiken alusta loppuun asti täysin itse. Testiosuuden jälkeen rekrytointiprosessi jatkuu henkilökohtaisilla keskusteluilla muun muassa persoonaan, motivaatioon, viestintätaitoihin sekä tulevaisuuden tavoitteisiin liittyen. Kaikki järjestelmän osiot koodaamisesta haastattelukysymyksiin videoidaan, ja koko paketti esitellään asiakkaalle, jolla on lisäksi mahdollisuus käyttää järjestelmää yhdessä hakijan kanssa etänä: testata yhteistyötä ja tekemisen sujuvuutta vuorovaikutteisesti yhdessä koodaamalla, tekemällä malleja ja piirtämällä prosesseja.

Rekrytointi vaatii aina runsaasti resursseja, ja virherekrytoinnista maksettava hinta on todella monella tavalla aivan liian suuri – rekrytoinnin laatuun panostaminen sekä osaamisen testaaminen pienentävät tätä riskiä olennaisesti. Lue lisää osaamisen testaamisesta ja ota yhteyttä, niin pidetään yhdessä huolta, että löydetään juuri teidän yrityksenne tarpeisiin parhaiten sopiva Data Scientist!