IT- ja teknologia-alan rekrytointi – Kannattaako sijoittaa osaajiin nyt?

recruitment and legs

Suomen taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvin haastava. Maamme on toista vuotta taloudellisessa taantumassa. Bruttokansantuotteen odotetaan laskevan tänäkin vuonna. Rahoituksen haasteiden vuoksi useimpien yritysten teknologia-, ohjelmisto- sekä T&K-investoinnit ovat jäässä. Niinpä organisaatiot supistavat ja lomauttavat henkilöstöään muutosneuvottelujen kautta. Rekrytoinnit ovat pysähdyksissä.

Vaikka monet organisaatiot pienentävät nuppilukua, henkilöstön luonnollinen vaihtuvuus vaatii jatkuvasti korvausrekrytointeja. Ja valon pilkahdus on, että ns. vihreään siirtymään liittyvien uusinvestointien saama rahoitus on kasvattanut rajusti tiettyjen teknologiaosaajien kysyntää. Mikäli nämä investoinnit lähtevät kunnolla käyntiin, voi osaajakysynnän odottaa räjähtävän.  

IT-osaajien rekrytointi nyt helppoa kuin heinän teko?

IT- ja teknologia-alan osaajien tilanne erottuu tässä kontekstissa erityisen mielenkiintoisena. Viimeaikaiset lomautukset ja irtisanomiset ovat saaneet aikaan sen, että työmarkkinoilla on nyt poikkeuksellisen paljon osaamista saatavilla. Monet kokeneetkin, oman työpaikkansa tulevaisuudesta epävarmat IT-ammattilaiset etsivät aktiivisesti uusia työmahdollisuuksia. Se tekee tästä ajasta otollisen rekrytoinneille. Mikäli yrityksellä on tarve rekrytoida, nyt olisi tuhannen taalan paikka!

Lisäksi, kun työnhakijoiden määrä on suuri, yrityksillä on mahdollisuus valita laajasta hakijajoukosta. Avoinna oleviin peruskoodaajien ja geneerisen osaamisen työpaikkoihin tulee helposti jopa satoja hakemuksia.

Toisaalta erikoisosaajista, kuten vihreässä siirtymässä tarvittavien teknologioiden syvällistä tietämystä vaativista asiantuntijoista, on edelleen pula. Myös esimerkiksi big datan käsittelyyn tarvittavien ammattilaisten kysyntä on tarjontaa paljon suurempaa. Nämä huippuosaajat eivät yleensä hae aktiivisesti töitä, vaan suorahaku houkuttelee heidät uuteen työpaikkaan suoraan nykyisistä tehtävistään.

Tilaisuus laskea palkkakustannuksia

Palkkapyynnöt ovat laskeneet yleisen taloustilanteen ja työmarkkinoiden muutosten seurauksena, mikä tekee tilanteesta otollisen neuvotella edullisempia palkkauksia. Yritykset voivat hyödyntää tilannetta palkkaamalla osaajia maltillisemmilla kustannuksilla, mikä on erityisen tärkeää taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Etätyö varsinkin ohjelmistokehityksessä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Kun työn tekemisen fyysisellä sijainnilla ei ole väliä, yrityksillä on erinomainen tilaisuus hyödyntää myös kansainvälisiä työmarkkinoita. Ulkomailla, matalamman kustannustason maassa työskentelevä etäkoodari on erittäin kustannustehokas ratkaisu.

Varaudutko jo tulevaan nousukauteen?

Vaikka Suomen taloudellinen tilanne onkin tukala, IT- ja teknologia-osaajien rekrytointi voi tarjota merkittäviä etuja. Erikoisosaajien palkkaaminen ja tulevaisuuteen varautuminen uudenlaisella osaamisella voi olla ratkaisevaa yritysten kyvylle selviytyä nykyisestä kriisistä ja vahvistua tulevaisuudessa. Siksi yritysten, jotka kykenevät investoimaan henkilöstöönsä nyt, kannattaa harkita rekrytoinnin mahdollisuuksia – erityisesti IT- ja teknologia-alalla.