Miltä vuoden 2021 rekrytointi näyttää IT-näkökulmasta?

Takaisin artikkeleihin. Julkaisija 12.1.21

Vuonna 2020 koko maailma löysi itsensä uudenlaisesta tilanteesta, joka vaati sopeutumista sekä uusien toimintatapojen omaksumista. Ihmisten siirtyessä toimistoilta etätyöhön, nousivat aivan uudella tavalla keskiöön etätyökäytännöt, digitaaliset ja virtuaaliset työkalut sekä inhimillinen vuorovaikutus etänä. Rekrytoinnin osalta muun muassa videohaastattelujen, virtuaalisten rekrytointikanavien ja työnantajamielikuvan virtuaalisen välittämisen merkitys korostuivat entisestään. Miltä näyttää vuosi 2021?

Tarkastelen kansainvälisten lähteiden pohjalta ilmeneviä vuoden 2021 rekrytointitrendejä tarkemmin seuraavien niistä tulkitsemieni teemojen kautta:

  • Etätyö
  • Digitaalisuus
  • Ihmisläheisyys

Mitkä rekrytointitrendit nousevat esiin etätyön, digitaalisuuden ja ihmisläheisyyden osalta käytännössä vuonna 2021, ja miltä ne näyttävät IT-alan näkökulmasta?

Etätyö on tullut jäädäkseen

Jatkuvasti kansainvälistyvässä maailmassa etätyö on ollut osa etenkin monien IT-alan yritysten toimintaa jo aikaisemmin, mutta koronavirustilanteen myötä koko maailma siirtyi hetkessä mahdollisimman suurelta osin etätyömalliin.

Vuonna 2021 yrityksillä onkin jo aikaisempaa enemmän kokemusta etätyöstä, joten itse etätyöskentelyn opettelun lisäksi on mahdollisuus keskittyä etätyöhön liittyvien toimintatapojen kehittämiseen juuri omiin tarpeisiin sopiviksi.

Rekrytoinnin osalta etätyön vaikutukset korostuvat erityisesti haastattelutilanteessa, kun perinteisen kasvokkaisen tapaamisen sijaan keskustelu tapahtuukin videon välityksellä. Vuonna 2020 videohaastatteluja harjoiteltiin, jolloin vuonna 2021 ne onnistuvat varmasti monilta jo huomattavasti luontevammin kuin aikaisemmin. Etätyö ja videohaastattelut mahdollistavat osaltaan myös rekrytointien yhä suuremman kansainvälistymisen.

Miten teidän yrityksessänne toteutetaan rekrytointia etänä?

Digitaalisuus kasvaa kasvamistaan

Vuonna 2020 otettiin iso askel paitsi etätyön, myös etätyöhön tarvittavien digitaalisten työkalujen suhteen. Digitaalisuuden osalta vuonna 2021 korostuvat eri lähteiden mukaan muun muassa virtuaalisten haastattelujen, sosiaalisen median, mobiililaitteiden, tekoälyn ja analytiikan roolit rekrytoinnin toteuttamisessa, kehittämisessä ja tehostamisessa.

IT-alalla erilaiset teknologiset työkalut ovat olleet jo pitkään arkipäivää, mutta digitaalisuuden roolin kasvaessa ja tekniikan kehittyessä valittavana olevien mahdollisuuksien määrä kasvaa entisestään. Avainasemassa onkin löytää juuri omiin tarpeisiin sopivimmat työkalut ja niiden soveltamistavat. Ketterät rekrytointiprosessit paitsi helpottavat työskentelyä, myös houkuttelevat ja puhuttelevat etenkin IT-alalla erilaisten teknologioiden kiemuroihin perehtyneitä potentiaalisia hakijoita.

Minkälaiset digitaaliset työkalut sopivat parhaiten juuri teidän rekrytointitarpeisiinne?

Ihmisläheisyyden merkitys korostuu

Vuoden 2021 rekrytointitrendeistä on tulkittavissa myös ihmisläheisyyden korostaminen. Keskiössä ovat muun muassa positiivinen hakijakokemus, monimuotoisuus sekä kovien ja pehmeiden taitojen muodostama yhdistelmä.

Hakijakokemus ja työnantajamielikuva kulkevat käsi kädessä. Toisin sanoen parhaiden osaajien houkuttelemiseksi positiiviseen hakijakokemukseen kannattaa toden teolla panostaa koko rekrytointiprosessin ajan – ja jatkaa sen jälkeen positiivisen työntekijäkokemuksen ylläpitämisen merkeissä. Tyytyväiset hakijat ja tekijät jakavat mielellään positiivisia kokemuksiaan myös eteenpäin muille potentiaalisille tulevaisuuden hakijoille ja tekijöille.  

Monimuotoisuus lisää yhdenvertaisuutta, luovuutta ja tehokkuutta. Lisäksi IT-alalla pehmeiden taitojen merkitystä tulee toisinaan korostaa erityisesti, jotteivat ne jäisi kovien ja teknisten taitojen varjoon. Molemmilla on tarkoituksensa ja tehtävänsä, ja parhaassa tapauksessa ne täydentävät toisiaan saumattomasti.

Miten ihmisläheisyys ilmenee teidän yrityksessänne ja IT-alan rekrytoinnissanne?

Mikä muuttuu vuonna 2021?

Tulevaisuuden rekrytoinnin suunta on siis vieläkin enemmän etätyötä, digitaalisuutta ja ihmisläheisyyttä painottava. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, riippuu suuresti siitä, miltä sinä haluat yrityksesi rekrytoinnin näyttävän – mahdollisuuksien määrä on lähes loputon!

Vuonna 2021 moni yritys voi uuteen tilanteeseen sopeutumisen sijaan keskittyä kehittämään rekrytointiprosessejaan, toimintamallejaan ja liiketoimintaansa entisestään, kun etätyötä on jo harjoiteltu vuonna 2020. Digitaalisuus tarjoaa rekrytointiin toinen toistaan ketterämpiä ja tehokkaampia vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita juuri omiin tarkoituksiinsa parhaiten sopivat ratkaisut. Huolehtimalla ihmisläheisyydestä pidetään lisäksi huolta potentiaalisten hakijoiden ja hyvien tekijöiden kiinnostuksen säilymisestä myös tulevaisuudessa.

Mitkä ovat teidän yrityksenne rekrytointitavoitteet vuodelle 2021? Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä niihin kokonaisvaltaisesti sopivimmat ratkaisut – etätyö, digitaalisuus ja ihmisläheisyys huomioiden!

Lähteet:

Vuonna 2020 koko maailma löysi itsensä uudenlaisesta tilanteesta, joka vaati sopeutumista sekä uusien toimintatapojen omaksumista. Ihmisten siirtyessä toimistoilta etätyöhön, nousivat aivan uudella tavalla keskiöön etätyökäytännöt, digitaaliset ja virtuaaliset työkalut sekä inhimillinen vuorovaikutus etänä. Rekrytoinnin osalta muun muassa videohaastattelujen, virtuaalisten rekrytointikanavien ja työnantajamielikuvan virtuaalisen välittämisen merkitys korostuivat entisestään. Miltä näyttää vuosi 2021?

Tarkastelen kansainvälisten lähteiden pohjalta ilmeneviä vuoden 2021 rekrytointitrendejä tarkemmin seuraavien niistä tulkitsemieni teemojen kautta:

  • Etätyö
  • Digitaalisuus
  • Ihmisläheisyys

Mitkä rekrytointitrendit nousevat esiin etätyön, digitaalisuuden ja ihmisläheisyyden osalta käytännössä vuonna 2021, ja miltä ne näyttävät IT-alan näkökulmasta?

Etätyö on tullut jäädäkseen

Jatkuvasti kansainvälistyvässä maailmassa etätyö on ollut osa etenkin monien IT-alan yritysten toimintaa jo aikaisemmin, mutta koronavirustilanteen myötä koko maailma siirtyi hetkessä mahdollisimman suurelta osin etätyömalliin.

Vuonna 2021 yrityksillä onkin jo aikaisempaa enemmän kokemusta etätyöstä, joten itse etätyöskentelyn opettelun lisäksi on mahdollisuus keskittyä etätyöhön liittyvien toimintatapojen kehittämiseen juuri omiin tarpeisiin sopiviksi.

Rekrytoinnin osalta etätyön vaikutukset korostuvat erityisesti haastattelutilanteessa, kun perinteisen kasvokkaisen tapaamisen sijaan keskustelu tapahtuukin videon välityksellä. Vuonna 2020 videohaastatteluja harjoiteltiin, jolloin vuonna 2021 ne onnistuvat varmasti monilta jo huomattavasti luontevammin kuin aikaisemmin. Etätyö ja videohaastattelut mahdollistavat osaltaan myös rekrytointien yhä suuremman kansainvälistymisen.

Miten teidän yrityksessänne toteutetaan rekrytointia etänä?

Digitaalisuus kasvaa kasvamistaan

Vuonna 2020 otettiin iso askel paitsi etätyön, myös etätyöhön tarvittavien digitaalisten työkalujen suhteen. Digitaalisuuden osalta vuonna 2021 korostuvat eri lähteiden mukaan muun muassa virtuaalisten haastattelujen, sosiaalisen median, mobiililaitteiden, tekoälyn ja analytiikan roolit rekrytoinnin toteuttamisessa, kehittämisessä ja tehostamisessa.

IT-alalla erilaiset teknologiset työkalut ovat olleet jo pitkään arkipäivää, mutta digitaalisuuden roolin kasvaessa ja tekniikan kehittyessä valittavana olevien mahdollisuuksien määrä kasvaa entisestään. Avainasemassa onkin löytää juuri omiin tarpeisiin sopivimmat työkalut ja niiden soveltamistavat. Ketterät rekrytointiprosessit paitsi helpottavat työskentelyä, myös houkuttelevat ja puhuttelevat etenkin IT-alalla erilaisten teknologioiden kiemuroihin perehtyneitä potentiaalisia hakijoita.

Minkälaiset digitaaliset työkalut sopivat parhaiten juuri teidän rekrytointitarpeisiinne?

Ihmisläheisyyden merkitys korostuu

Vuoden 2021 rekrytointitrendeistä on tulkittavissa myös ihmisläheisyyden korostaminen. Keskiössä ovat muun muassa positiivinen hakijakokemus, monimuotoisuus sekä kovien ja pehmeiden taitojen muodostama yhdistelmä.

Hakijakokemus ja työnantajamielikuva kulkevat käsi kädessä. Toisin sanoen parhaiden osaajien houkuttelemiseksi positiiviseen hakijakokemukseen kannattaa toden teolla panostaa koko rekrytointiprosessin ajan – ja jatkaa sen jälkeen positiivisen työntekijäkokemuksen ylläpitämisen merkeissä. Tyytyväiset hakijat ja tekijät jakavat mielellään positiivisia kokemuksiaan myös eteenpäin muille potentiaalisille tulevaisuuden hakijoille ja tekijöille.  

Monimuotoisuus lisää yhdenvertaisuutta, luovuutta ja tehokkuutta. Lisäksi IT-alalla pehmeiden taitojen merkitystä tulee toisinaan korostaa erityisesti, jotteivat ne jäisi kovien ja teknisten taitojen varjoon. Molemmilla on tarkoituksensa ja tehtävänsä, ja parhaassa tapauksessa ne täydentävät toisiaan saumattomasti.

Miten ihmisläheisyys ilmenee teidän yrityksessänne ja IT-alan rekrytoinnissanne?

Mikä muuttuu vuonna 2021?

Tulevaisuuden rekrytoinnin suunta on siis vieläkin enemmän etätyötä, digitaalisuutta ja ihmisläheisyyttä painottava. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, riippuu suuresti siitä, miltä sinä haluat yrityksesi rekrytoinnin näyttävän – mahdollisuuksien määrä on lähes loputon!

Vuonna 2021 moni yritys voi uuteen tilanteeseen sopeutumisen sijaan keskittyä kehittämään rekrytointiprosessejaan, toimintamallejaan ja liiketoimintaansa entisestään, kun etätyötä on jo harjoiteltu vuonna 2020. Digitaalisuus tarjoaa rekrytointiin toinen toistaan ketterämpiä ja tehokkaampia vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita juuri omiin tarkoituksiinsa parhaiten sopivat ratkaisut. Huolehtimalla ihmisläheisyydestä pidetään lisäksi huolta potentiaalisten hakijoiden ja hyvien tekijöiden kiinnostuksen säilymisestä myös tulevaisuudessa.

Mitkä ovat teidän yrityksenne rekrytointitavoitteet vuodelle 2021? Ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä niihin kokonaisvaltaisesti sopivimmat ratkaisut – etätyö, digitaalisuus ja ihmisläheisyys huomioiden!

Lähteet: