Mistä IT-asiantuntija motivoituu työssään?

Takaisin artikkeleihin. Julkaisija 27.5.18

Ilmaiset virvokkeet jääkaapissa, erikoiskahvit ja vapaasti valittavat tietokoneet ja puhelimet. IT-alalla liikkuu paljon tarinoita siitä, millaisia houkuttimia työnantajat tarjoavat työntekijöilleen. Monissa tehtävissä IT-alalla on se tilanne, että asiantuntijat saavat itse valita kenelle työskentelevät. Tästä syystä ei ole ihan yhdentekevää, millä keinoin asiantuntijoita motivoidaan. Mistä IT-asiantuntijat todella motivoituvat?

Ongelmanratkaisu, vapaus valita ja uudet teknologiat

Tutkimuksen mukaan asiantuntijan tunnistaa siitä, että hän pitää mutkikkaista ongelmista, uutuuksista ammatissaan, vapaudesta etsiä ratkaisuja itsenäisesti sekä hyvän suorituksen julkisesta tunnustamisesta. (Sveiby 1990). Oma kokemukseni IT-alan rekrytointikonsulttina tukee tutkimuksenkin osoittamia väitteitä. Etenkin ohjelmistokehittäjän työssä mutkikkaiden ongelmien ratkaisu on monelle suuri motivaation lähde. Tärkeää on myös päästä vaikuttamaan itse siihen, millaisin työvälinein ja millaisilla metodeilla työtä tekee. Vapaus valita on tärkeää projektiluontoisessa työssä. Asiantuntija haluaa päästä itse valitsemaan, millaisiin projekteihin osallistuu. Uutuuden arvoa ei tule myöskään vähätellä. Uudet teknologiat kiinnostavat aina suuresti – oli sitten kyseessä ohjelmistokehittäjä tai järjestelmäkonsultti.

Mielenkiintoiset projektit ja oppimismahdollisuudet

Mielenkiintoisilla projekteilla on usein vaikutusta siihen, kuinka motivoitunut asiantuntija on työskentelemään työnantajansa palveluksessa. Omissa haastatteluissani olen useita kertoja todistanut sitä, kuinka ikävä projekti saattaa edesauttaa henkilön liikkumista muihin tehtäviin. Asiantuntijat myös punnitsevat paljon oppimismahdollisuuksiaan. Jos meneillään oleva projekti on hyvä oppimiskokemus tai jos yrityksen sisältä muualta löytyy mahdollisesti hyviä oppimiskokemuksia, asiantuntijat ovat hanakampia vaihtamaan työtä. Nuoret konsulttityössä työskentelevät asiantuntijat punnitsevat usein oppimismahdollisuuksien ohella mielenkiintoisia asiakkuuksia, osaavia kollegoita ja monipuolisia työtehtäviä.

Palkalla on myös merkitystä.. vai onko?

Motivaatiotekijät jaetaan karkeasti sisäsiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisissä tekijöissä käyttäytymisen syyt ovat sisäsyntyisiä, mikä esimerkiksi tarkoittaa, että henkilö kokee toiminnan itsensä palkitsevana ja saa siitä sisäistä mielihyvää. Monelle asiantuntijalle on palkitsevaa on oppia uutta ja ratkoa ongelmia. Ulkoisia tekijöitä ovat taas esimerkiksti palkka, työsuhde-edut, etenemismahdollisuudet, tittelit ja tunnustukset. Usein asiantuntijan motivaation lähteenä onkin sisäiset motivaatiotekijät. Ulkoisten tekijöiden, kuten kompensaation, vaikutus on yleensä hivenen pienempi, vaikka toki palkkatason on oltava markkinoiden mukainen. Pitkällä aikavälillä palkan ei kuitenkaan nähdä toimivan suurena motivaation lähteenä. Ulkoiset tekijät ovat usein mukava lisä, mutta eivät riitä pelkästään sitouttamaan asiantuntijaa työtehtävään ja työnantajaan.

Osaava IT-rekrytointikonsultti avuksi

Rekrytointikonsulttina on ollut lähes hämmentävää todeta, kuinka samankaltaisia asioita IT-asiantuntijat arvostavat työssään ja mistä he motivoituvat. Tästäkin huolimatta tulee aina muistaa, että henkilön motivaatio on tilannesidonnainen ja henkilökohtainen kokemus. Rekrytointikonsultin tehtävä on selvittää henkilön yksilölliset motivaation lähteet. Tässä tehtävässä parhaiten osaa auttaa rekrytointikonsultti, joka on erikoistunut IT-asiantuntijoiden rekrytointeihin.

ICT Direct on keskittynyt IT-alan rekrytointipalveluiden tuottamiseen. Konsulteillamme on takana lukuisia keskusteluita ja haastatteluita IT-asiantuntijoiden parissa, joten meille on kehittynyt hyvä ymmärrys siitä, mitkä asiat ovat IT-asiantuntijoille tärkeitä työssään. Tästä syystä osaamme auttaa myös asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla IT-asiantuntijan löytämisessä.

Lähde: Sveiby, K-E. 1990. Valta ja johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Espoo: Weilin + Göös.