Monikulttuurinen viestintä – sillanrakennuksen tarve

Englanninkielen taitoa pidetään jo itsestäänselvyytenä.  Monikulttuuristen tiimien työskentelyssä pelkkä kielitaito ei kuitenkaan riitä. Mielestäni on hyvin tärkeää oivaltaa, miten eri kansallisuuksien käytökseen ja viestintään vaikuttavat paitsi oma äidinkieli, myös arvomaailma ja käyttäytymiskoodisto.

”Broken English” on maailman eniten puhuttu kieli

Lopputuloksena on huima kirjo erilaista kirjoitettua ja puhuttua englanninkieltä.  Itse olen asunut ja työskennellyt 10 vuotta Intiassa, mikä on antanut minulle ainutlaatuisen kokemuksen, kuinka vaikkapa suomalainen halki-poikki-pinoon-tyyppinen viestintä kohtaa intialaisen hyvin kohteliaan, esimiehiä ja vanhempia kollegoita kunnioittavan, jokseenkin epäsuoran viestinnän. Intialaisten kohdalla monet länsimaalaiset tuskailevat aksenttien kanssa. Mielestäni erilaiset aksentit ovat vain pintaa: aina voi pyytää kohteliaasti toista puhumaan hitaammin ja varmistaa vastakysymyksin olenko ymmärtänyt oikein.  Kyllä meillä suomalaisillakin on oma tapamme ääntää englantia, kuten on ruotsalaisilla, italialaisilla, saksalaisilla.

Onnistuneen viestintäkulttuurin saavuttamiseksi on tärkeää tunnistaa tarve kehittää yrityksen sisällä kulttuurista sensitiivisyyttä.  Tarkoitan, että meidän on herkistyttävä tarkkailemaan omaa viestintäämme ja käytöstämme monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Toinen tärkeä kokonaisuus on perehtyä siihen, minkälaisia käytöskoodeja ja arvomaailmoja kukin tuomme mukanamme ja miten ne vaikuttavat.

Monikulttuurinen viestintä – valmennukseen kannattaa panostaa

Kutsun sitä sillanrakennukseksi.  Olen todella iloinen, että saan olla ICT Directin tiimissä mukana rakentamassa viestinnällistä siltaa, jolla länsimaalaiset ja intialaiset voivat kohdata ja oppia näkemään haasteiden sijasta rikkautta ja värikylläisyyttä.  Voin tarjota sekä luokkahuone- että skype -valmennuksia mutta tulla myös projektin toteuttamiseen mukaan fasilitoimaan tunnistettuja haasteita ja purkamaan solmukohtia.

**************************************

Silva Paananen on pitkän linjan kansainvälistymiskonsultti, joka on työskennellyt Suomessa, Italiassa ja Intiassa, jossa hän perusti 2012 Delhiin Kasvu Consulting Pvt Ltd:n oltuaan sitä ennen 3.5 vuotta Finpron vientikeskuksen päällikkkönä Chennaissa Etelä-Intiassa.
Silva on toiminut cross-cultural communication – viestinnässä paitsi harrastuksensa Kansainvälisen nuorkauppakamarin kokouksissa niin myös Finpron vuosina sisäisessä Learning Coach -tiimissä joka suunnitteli ja fasilitoi kokouksia ja strategiapäiviä Finpron monikulttuurisissa tapahtumissa.

Silva Paananen tuo ICT Directin tiimiin partnerina paitsi yli 10 vuoden Intia -kokemuksensa niin pitkän kokemuksen monikulttuurisesta viestinnän valmennuksesta.  Hän toteuttaa räätälöityjä valmennuksia joita voidaan toteuttaa vastaanottavalle yritykselle, Pohjoismaihin muuttaville intialaisille osaajille ja vaikkapa monikulttuurisille projektitiimeille. Hän tuo paljon osaamista meidän Kansainvälisiin rekrytointeihin.
Uskomme, että valmennukset tuottavat tärkeää lisäarvoa maailmassa, jossa monikulttuuriset taidot ovat tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin. Voitte tutustua Silvaan paremmin Linkedinissä.