Rekrytoinnin ulkoistaminen on parhaimmillaan…

Takaisin artikkeleihin. Julkaisija 3.12.20

… IT-alan osaajia tarvitsevan yrityksen ja rekrytointiyrityksen välistä saumatonta yhteistyötä

Käsittelimme viime blogikirjoituksessamme IT-alan rekrytointiprosessin ulkoistamisen hyötyjä ajanhallinnan sekä alatuntemuksen ja prosessin hallitsemisen näkökulmista. Tällä kertaa syvennämme ajatuksia aiheesta käytännöllisten esimerkkien avulla.

IT-alan substanssiosaaminen ei ole tae kyvystä löytää muita IT-alan asiantuntijoita

IT-alalla substanssiosaaminen on avainasemassa. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin oma vahvuuspalettinsa, eikä vahva asiantuntijuus itse alasta, teknologiasta ja niiden uusimmista käänteistä ole tae kyvystä löytää muita alan potentiaalisia osaajia ja asiantuntijoita – tai vakuuttaa heitä kiinnostumaan avoinna olevasta tehtävästä ja sitä tarjoavasta yrityksestä.

IT-alan osaajat ja asiantuntijat ovat erikoistuneet teknologian kiemuroihin ja ihmeelliseen maailmaan – eivät useinkaan muiden IT-alan osaajien löytämiseen eli rekrytointiin. Tässä tapauksessa parhaiden osaajien löytämiseksi kannattaa harkita rekrytoinnin ulkoistamista – joko osittain tai kokonaan.

Rekrytoinnin voi ulkoistaa osittain tai kokonaan

Rekrytointiprosessin voi ulkoistaa tarpeesta ja tilanteesta riippuen joko osittain tai kokonaan. Rekrytointiin erikoistuneella henkilöllä ei välttämättä ole käytännön IT-alan substanssiosaamista, jolloin yksi vaihtoehto on ulkoistaa rekrytoinnin alkuvaihe eli taustaltaan, motivaatioltaan ja yleiseltä sopivuudeltaan potentiaalisimpien ehdokkaiden kartoittaminen kaikkien hakijoiden massasta – tämä on rekrytointiin erikoistuneen henkilön avainosaamista.

IT-alan rekrytoinnit ovat kuitenkin usein moniportaisia ja edellyttävät monissa tapauksissa perinteisten rekrytointinäkökulmien lisäksi myös käytännön teknologista osaamista kartoittavia testejä. Alkuvaiheen karsinnan jälkeen IT-alan yritys voikin itse suorittaa nämä vaiheet kaikista potentiaalisimpien hakijoiden osalta. Kun rekrytointiyritykseltä kuitenkin löytyy myös IT-alan ymmärrystä, voi se ottaa myös nämä vaiheet hoidettavakseen.

Ulkoistettu rekrytointiprosessi voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

  1. Työpaikkailmoitus laaditaan IT-alan osaajia tarvitsevan yrityksen ja rekrytointiyrityksen välisessä yhteistyössä: rekrytointiyrityksen edustaja muotoilee kiinnostavan ja hakijoihin vetoavan työpaikkailmoituksen yrityksen esittämien osa-alueiden pohjalta sekä julkaisee sen sopivissa kanavissa.
  2. Rekrytointiyrityksen edustaja käy hakemukset läpi yrityksen antamien kriteerien pohjalta ja valitsee sopivimmat hakijat jatkoon. Rekrytointiyrityksen edustaja huolehtii positiivisesta yritysmielikuvasta ja hakijakokemuksesta myös valitsematta jääneiden hakijoiden osalta kiittämällä heitä kiinnostuksesta sekä ilmoittamalla heille tilanteesta henkilökohtaisesti mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
  3. Rekrytointiyrityksen edustaja pitää jatkoon valittujen henkilöiden kanssa alustavat haastattelut esimerkiksi puhelu- tai videomuodossa. Tässä vaiheessa kartoitetaan alustavasti hakijoiden motivaatiota ja osaamista sekä soveltuvuutta yritykseen ja avoinna olevaan tehtävään. Rekrytointiyrityksen edustaja osaa esittää juuri oikeat kysymykset saadakseen relevanteimmat vastaukset.
  4. Ensimmäisen haastattelukierroksen pohjalta rekrytointiyritys esittelee potentiaalisimmat hakijat tilaajayritykselle, jonka edustajat hallitsevat itse juuri heidän tarvitsemansa substanssiosaamisen parhaiten. Kun kaikista hakijoista on jo valittu potentiaalisimmat hakijat muiden kriteerien osalta, voi tilaajayrityksen edustaja tehdä jatkohaastattelut ja käytännön teknistä osaamista kartoittavat testit sekä tarkastella hakijoita vielä omalta osaltaan yritykseen soveltuvuuden näkökulmasta – tai tarvittaessa ulkoistaa myös nämä vaiheet rekrytointiyritykselle, joka on erikoistunut juuri IT-alan rekrytointeihin.
  5. Parhaassa tapauksessa IT-alan osaajia rekrytoivan yrityksen ja rekrytointiyrityksen saumattoman yhteistyön tuloksena yritykseen ja avoinna olevaan tehtävään löydetään juuri sopiva tekijä niin IT-alan substanssiosaamisen, motivaation kuin muunkin soveltuvuuden kannalta – sekä niin yrityksen kuin tehtävään valitun hakijan näkökulmasta.

Kaikista parhaassa tapauksessa rekrytointiyritys on erikoistunut juuri IT-alan rekrytointeihin, jolloin rekrytointiprosessin voi huoletta ulkoistaa tarvittaessa vaikka kokonaan. Meiltä ICT DIRECT:ltä löytyy sekä IT-alan ymmärrystä että rekrytoinnin asiantuntemusta, joten voimme ottaa koppia juuri niistä rekrytointiprosessin osa-alueista, joissa teidän yrityksenne kaipaa apua. 

Lue lisää rekrytointipalveluistamme  ja ota yhteyttä, niin jutellaan lisää ja räätälöidään juuri teidän tarpeisiinne parhaiten sopiva rekrytointipaketti!