Mikä on tärkein asia rekryilmoituksessa? Tehtävännimike tietysti!

Tehtävännimike

”Tehtävänimike. Työpaikkahakujen nimikkeillä on siis suuri merkitys siinä, klikataanko ilmoitus auki tarkemmin tarkasteltavaksi. Näin ollen informatiiviset ja houkuttelevat tehtävänimikkeet ovat tärkeä osa yritysten rekrytointia.”

Näin todetaan Monsterin* työnhakijoille tekemän kyselytutkimuksen tiedotteessa. Sen mukaan tehtävänimike on tärkein yksittäinen tekijä, joka saa lukijan klikkaamaan ilmoitusta ja lukemaan enemmän tehtävästä. Nimikkeen pitäisi olla samalla houkutteleva ja informatiivinen.

Tehtävänimike eli ilmoituksen otsikko tulisi kohdistaa suoraan kohderyhmälle. Joitakin esimerkkejä poimittuna suomalaisista työpaikkailmoituksista:

  • Java Expert with Understanding of Embedded Systems,
  • Kokenut Scala-kehittäjä,
  • Laiva-alan ohjelmistokehittäjä,
  • Marketing and Web Analytics Consultant ja
  • Etätyö – Java Web Ohjelmointi

Informatiivisia esimerkkejä löytyi, mutta houkuttelevien ilmoitusten löytäminen osoittautui haastavaksi. Sellaisia ilmoituksia oli harvassa, joissa jo otsikossa kerrotaan ytimekkäästi kohderyhmälle, miksi juuri tätä paikkaa kannattaa hakea.

Tutkimuksen mukaan hakijat haluavat myös ehdottomasti löytää selkeän tehtävänkuvauksen, tehtävän vaatimukset, työpaikan sijainnin, palkkatiedot sekä selkeät hakuohjeet. Naiset haluavat löytää työpaikkailmoituksesta miehiä useammin palkkahaarukan ja yrityksen tarjoamat kehitys- ja koulutusmahdollisuudet.

Yli puolet suomalaisista hakee myös rohkeasti paikkoja, vaikka eivät kaikkia vaatimuksia täytäkään. Tutkimuksessa jää selvittämättä, ovatko hakijat jo oppineet yritysten usein hakevan yksisarvista taruolentoa.

Sosiaalisen median käyttö vähäistä yritystiedon etsimisessä

Kiinnostuttuaan tehtävästä ja yrityksestä hakijat etsivät useimmiten lisätietoa yrityksen kotisivuilta tai hakukoneiden kautta muualta internetistä. Somea käytetään tähän tarkoitukseen vähän. Kotisivut kannattaakin pitää ajan tasalla ja informatiivisina myös rekrytointia ajatellen.

Vastanneet hakijat kokivat vaikeaksi erityisesti erottautumisen muista hakijoista, varsinkin rekrytointijärjestelmissä. Hankalaksi vastaajat kertoivat myös epäselvät hakuilmoitukset tai puutteelliset tiedot. Suomalaisille työnhakijoille vaikeuksia työnhaussa tuotti myös itsensä myyminen ja kehuminen.

Rekrytointikonsulttina näkee paljon monistettuja hakemuksia – sama hakemus kaikkiin tehtäviin. Hakija myisi itseään paljon tehokkaammin ja parantaisi mahdollisuuksiaan tulla valituksi, kun toisi hakemuksessaan selkeästi esille, kuinka juuri hän täyttää ilmoituksessa esitetyt vaatimukset.

*Monsterin työnhakuun ja työnhakijakokemuksiin keskittyvä työnhakijakyselytutkimus toteutettiin joulukuussa 2014. Kyselyyn osallistui 415 vastaajaa, jotka olivat 18–55-vuotiaita.