Työnantajamielikuva muuttaa HRstä yritystasolle

Takaisin artikkeleihin. Julkaisija 12.6.15

Yrityksen menestyminen riippuu siitä, kuinka hyvin se onnistuu houkuttelemaan ja sitouttamaan lahjakkaita ihmisiä. Vaikka aiheesta on keskusteltu jo lähes kyllästymiseen asti, sen merkitystä ei voi liioitella.

Yritysjohto ymmärtää nykyään, kuinka tärkeästä ja haastavasta asiasta on kyse. Mielikuvan rakentaminen ei voi olla vain brändinkohennus -kampanjoita. Sen pitää vastata sitä, mitä yrityksessä oikeasti tapahtuu. Työnantajamielikuva onkin nykyään mukana strategiatasolla yhä useammassa yrityksessä. Strategisessa näkökulmassa tarkastellaan kuinka yritys houkuttelee, sitouttaa ja kykenee pitämään työntekijät palveluksessaan.

Työnantajabrändiä rakennetaan koko yrityksen laajuisesti – ei pelkästään HR:n voimin. Siihen investoidaan mm. palkkaamalla työnantajamielikuvan rakentamisesta vastaavia ihmisiä ja ostamalla kehittämispalveluja alan toimijoilta. Myös useissa suomalaisissa IT-kasvuyrityksissä on ryhdytty sanoista tekoihin.

Kaikki lähtee yrityksen missiosta, visiosta ja arvoista. Työnantajamielikuva tulee rakentaa näiden kivijalkojen varaan. Yhdysvaltalaisen, rekrytointialan vaikuttajaorganisaation ERE Median artikkelissa on tätä kokonaisvaltaista näkökulmaa tuotu ansiokkaasti esille http://www.ere.net/2015/02/17/15-employer-branding-best-practices-you-need-to-know/

Jutussa on käytetty esimerkkiyrityksenä mm. Starbucksia, joka on kiteyttänyt missionsa:

”To inspire and nurture the human spirit — one person, one cup, and one neighborhood at a time.”.

Starbucksin tehtävä on siis paljon ylevämpi kuin myydä juhlamokkaa. Se muotoilee missiosta johdetut arvot:

With our partners, our coffee and our customers at our core, we live these values:

  • Creating a culture of warmth and belonging, where everyone is welcome.
  • Acting with courage, challenging the status quo and finding new ways to grow our company and each other.
  • Being present, connecting with transparency, dignity, and respect.
  • Delivering our very best in all we do, holding ourselves accountable for results.
  • We are performance driven, through the lens of humanity.

Näiden arvojen pohjalta maailman menestyneimmän kahvinmyyjän tietoisesti rakennettu työnantajakuva näyttääkin aivan toisenlaiselta kuin shellinbaarin brändi. Ja tiskin takana työskentelevä työntekijä tuntee tekevänsä jotain paljon henkevämpää kuin keittävänsä kahvia. Hän innoittaa ja edistää asiakkaan ihmisyyttä!