Turvallisuusselvitys – Rekrytointi ulkomailta

Takaisin artikkeleihin. Julkaisija 27.4.23

turvallisuusselvitys blogi

Työntekijöiden taustojen tarkistaminen tarkoittaa, että työnantaja varmistaa työntekijän tietojen olevan oikeita ja työntekijän täyttävän työn vaatimukset ennen aloittamista. Turvallisuusselvitys taas on laajempi prosessi, jossa tarkistetaan henkilön taustat, kokemus ja referenssit → sekä varmistetaan, että hakija on luotettava, ja että hänen tietoturvansa on kunnossa. Laajempi turvallisuusselvitys on erityisen tärkeä it-alalla, kun kyse on tietoturvasta ja työssä ollaan tekemisissä arkaluontoisten tietojen kanssa. Kun rekrytointi ja resursointi ulkomailta yleistyy, työntekijöiden taustojen tarkistaminen ja laajemman turvallisuusselvityksen tekeminen on monissa Euroopan maissa jo keskeinen osa sopimuksen allekirjoitusta edeltävää prosessia.

Turvallisuusselvitys auttaa työnantajaa arvioimaan hakijoiden soveltuvuutta tehtävään ja se lisää luonnollisesti myös työnantajan sekä työntekijän välistä luottamusta. Sen avulla voidaan myös välttää riskitilanteita; pahimmillaan petoksia, tietovuotoja, varkauksia tai jopa väkivaltaisia tekoja.

Suomessa taustojen tarkistus ja turvallisuusselvitykset ovat selkeästi harvinaisempia kuin monissa muissa maissa. Osa syynä on se, että Suomessa taustojen selvittäminen on huomattavasti hankalampaa ja turvallisuusselvityksiä tehdään Suomessa vain Suojelupoliisin ja Ulkoministeriössä toimivan NSA:n (kansallinen turvallisuusviranomainen) toimesta.

Lisäksi Suomessa yritys voi hakea Suojelupoliisin tekemää maksullista henkilöturvallisuusselvitystä vain silloin, jos yritys on hyväksytty turvallisuusselvityslaissa mainittuihin suojattaviin etuihin. Esimerkiksi tuotekehitystä tekevät yritykset, suuret vientiyritykset tai Suomen kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät yritykset voivat olla oikeutettuja turvallisuusselvityksiin. Yrityksen on ensin laadittava kirjallinen selvitys asianomaiselle viranomaiselle ja osana prosessia yrityksen turvallisuusjärjestelyt selvitetään viranomaisen toimesta. Turvallisuusselvityksen tekeminen Suomessa vie useita viikkoja.

Suojelupoliisin teettämää turvallisuusselvitystä ei myöskään voida tehdä, mikäli henkilö ei ole vielä asunut Suomessa tarpeeksi pitkään. Mikäli henkilö on kotoisin maasta, jonka kanssa Suomella on tietoturvallisuussopimus (GSA), voi hakija olla yhteydessä NSA:han tarvittavan todistuksen (Personnel Security Clearance, PSC) hankkimiseksi ulkomailta. Kyseisten maiden lista ei kuitenkaan ole kovin pitkä, ja esimerkiksi Suomella ja Intialla ei ole GSA-sopimusta.

Tämä ei kuitenkaan ole mikään este turvallisuusselvityksen teettämiselle tai luotettavan työntekijän rekrytoinnille ulkomailta. Mikäli henkilöille tehdään turvallisuusselvityksiä rekrytointimielessä, niin myös Intiasta löytyy Suojelupoliisia vastaava toimivaltainen viranomainen.

Turvallisuusselvitys Intiasta rekrytoitaville työntekijöille

PSC:n, tai Intian tapauksessa PCC:n (Police Clearance Certificate) hankkiminen, on huomattavasti helpompaa, halvempaa sekä useimmiten myös nopeampaa. PCC-todistukselle pyydetään lisäksi erillinen Apostille-todistus EU-maita varten. Intiassa PPC-todistuksen pyytämiselle tai saamiselle ei ole erityisehtoja, vaan esimerkiksi työsuhteen aloitus eurooppalaisessa yrityksessä on riittävä peruste. PCC:n pyytäminen uusilta Intiasta tulevilta työntekijöiltä onkin jo melko normaali käytäntö monissa Euroopan maissa kuten Saksassa ja Alankomaissa. PCC-todistusta vaaditaan myös useiden maiden viisumien hakemiseen. Mikäli henkilö on ehtinyt asumaan useammassa eri maassa elämänsä aikana, on Suomessa käytäntönä esimerkiksi ilmailualalla pyytää PSC-todistukset maista, joissa ulkomailta rekrytoitava henkilö on viettänyt enemmän aikaa viimeisen viiden vuoden aikana. Rekrytoitava henkilö hakee selvitystä itse.

Kumppani apuna kansainvälisissä rekrytoinneissa

Useat yritykset, meidät mukaan lukien, käyttävät lisäksi kansainvälisen rekrytoinnin apuna turvaselvityksen korvaavia tai täydentävia, kattavia taustatarkistuksia suorittavia kumppaneita. Yhteistyökumppanimme taustatarkistus on mahdollista varmistaa ja tarkistaa rikostaustan lisäksi Intiasta rekrytoitavan henkilön identiteetti, osoitetiedot, koulutus- ja työhistoria sekä suosittelijat.

Työvoiman palkkaaminen ulkomailta on hyvin turvallista ja taloudellisesti järkevää. Kun työvoiman saatavuudesta on tullut ongelma yhä useammalla alalla, on työvoiman maahanmuutto yksi keskeisimmistä ratkaisuista Suomen kasvavaan työvoimapulaan. Ulkomaalaiset erityisasiantuntijat voivat tuoda uusia taitoja sekä innovatiivisia ideoita yrityksille, mikä voi auttaa yrityksiä kasvattamaan kilpailukykyään ja saavuttamaan uusia markkinoita. Maiden rajojen ei siis tarvitse olla este tai hidaste luotettavan työntekijän löytämiselle.

On tärkeää pitää mielessä, että turvallisuusselvitys on vain yksi osa turvallista rekrytointiprosessia. On myös tärkeää luoda selkeä ja yksityiskohtainen työsopimus sekä varmistaa molempien osapuolien ymmärtävän sopimuksen, yrityksen käytännöt ja toimintatavat 100 prosenttisesti. Näin varmistetaan onnistunut rekrytointi ja uuden työntekijän sopeutuminen yrityksen kulttuuriin ja toimintatapoihin.

Ammattilainen palveluksessasi

ICT DIRECT on kokenut IT-resursoinnin kumppani erityisesti ammattilaisten ja johtajien suorahauissa. Työskentelemme erilaisten yrityksien kanssa muutaman hengen start-upeista monikansallisiin pörssiyhtiöihin. Olipa etsimäsi henkilö tuleva CTO, Data Scientist, Full Stack Developer, CDO, Lead Developer, CIO, IT Architect tai mikä tahansa muu IT- tai tech-rooli, niin voit luottaa ammattitaitoomme. Haluamme olla mahdollistamassa asiakkaidemme ja IT-ammattilaisten kasvua ja kehitystä. 

Ota yhteyttä tai täytä yhteydenottolomake täältä, niin olemme teihin pikimmiten yhteydessä.